Xbox Leaderboard

Rank Gamertag Achievements Unlocked Gamerscore
1 Avatar for smrnovsmrnov 85,121 2,798,809
2 Avatar for Stallion83Stallion83 76,028 2,196,987
3 Avatar for Celtic ForceCeltic Force 65,967 2,067,115
4 Avatar for The DauntlessThe Dauntless 63,359 1,727,426
5 Avatar for SangriazSangriaz 57,848 2,085,451
6 Avatar for otakon62otakon62 53,499 1,831,219
7 Avatar for gomuhimo RSCgomuhimo RSC 52,272 1,883,540
8 Avatar for d4rk antaresd4rk antares 50,066 1,747,906
9 Avatar for Chronic KillerChronic Killer 45,385 1,223,160
10 Avatar for weffalumpweffalump 45,356 1,306,142
11 Avatar for Clad masterClad master 44,635 1,417,305
12 Avatar for CLARION 85CLARION 85 42,882 1,723,491
13 Avatar for THE GAME HHH610THE GAME HHH610 42,536 30,497
14 Avatar for Funkyboy KFunkyboy K 39,363 1,019,148
15 Avatar for XxKANDExXXxKANDExX 33,333 1,055
16 Avatar for KURSED SOULSKURSED SOULS 32,632 1,049,105
17 Avatar for NeXsimNeXsim 31,678 795,315
18 Avatar for ds9ds9ds9ds9ds9ds9 30,403 1,004,405
19 Avatar for msc 10msc 10 25,883 645,106
20 Avatar for OdorlessFurballOdorlessFurball 24,852 640,874
21 Avatar for BimBam KrugerBimBam Kruger 24,635 737,999
22 Avatar for KodingKoding 24,139 584,225
23 Avatar for LikeTradeLikeTrade 23,600 482,519
24 Avatar for Legohead 1977Legohead 1977 22,327 702,088
25 Avatar for benjonibenjoni 21,404 608,362
26 Avatar for AlmightySparrowAlmightySparrow 18,784 425,975
27 Avatar for SK4TE HIGHSK4TE HIGH 18,125 490,974
28 Avatar for KooshMooseKooshMoose 17,620 527,550
29 Avatar for Fuerza CeltaFuerza Celta 14,475 600,700
30 Avatar for m0nk3y spankerm0nk3y spanker 14,326 294,754
31 Avatar for LascellyLascelly 13,585 331,699
32 Avatar for ACE VAMPACE VAMP 12,966 263,194
33 Avatar for StrongProtectorStrongProtector 12,698 266,080
34 Avatar for Wolf1969Wolf1969 12,501 235,445
35 Avatar for BoyzRFlattBoyzRFlatt 11,969 262,072
36 Avatar for Saul MarauSaul Marau 11,554 247,861
37 Avatar for GalaxyReBorn657GalaxyReBorn657 11,339 241,755
38 Avatar for ChicoolChicool 11,263 307,788
39 Avatar for GottleGottle 10,793 245,097
40 Avatar for oO bio OooO bio Oo 9,700 225,390
41 Avatar for Sphinx CTSSphinx CTS 9,687 297,700
42 Avatar for WAKONDAWAKONDA 9,231 216,720
43 Avatar for ACBL80ACBL80 9,129 302,129
44 Avatar for Welsh JammyWelsh Jammy 9,034 172,700
45 Avatar for jonnydarkfangjonnydarkfang 8,258 178,570
46 Avatar for Blooddogg757Blooddogg757 7,894 162,739
47 Avatar for TTVOrange821TTVOrange821 7,864 150,680
48 Avatar for TEX DA PISHTEX DA PISH 7,342 138,241
49 Avatar for MAJOR UK1MAJOR UK1 6,774 152,045
50 Avatar for Z0mbie8myBra1nZZ0mbie8myBra1nZ 6,761 135,042